تبلیغات
مرجعی برای تمام سلیقه ها - چهره جدید بهرام رادان

در مراسمی كه در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، صبح دوشنبه 6 اردیبهشت برگزار شد، بهرام رادان به عنوان اولین سفیر ایرانی در برنامه جهانی غذا در مبارزه علیه گرسنگی معرفی شد

www.p30rama.mihanblog.com

www.p30rama.mihanblog.com

www.p30rama.mihanblog.com

www.p30rama.mihanblog.com